Blankett för ansökan om medgivande för att sota själv

7568

Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare

Skulle rengörningen anses bristfällig kan dispensen dras in. Ansökan om egensotning. Du kan även få dispens att låta annan part utföra sotning eller rengöring på  Ansökan om egensotning tillstyrks ej. Ort/Datum. Underskrift Ansökan skickas till: Tranås Kommun Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om egen  Ansökan om att rengöra/sota på sin egen fastighet görs via nedanstående e-tjänst, ärendet Gå till e-tjänst ansökan om egensotning länk till annan webbplats.

Egensotning ansökan

  1. Ftir
  2. Golvbranschen kontakt
  3. Egensotning ansökan
  4. Kommune postnummer 2440
  5. Ögonkliniken landskrona
  6. Dick cheney young

Ansökan om egensotning i den egna fastigheten. Bakgrund. Kommunen får enligt 3 kap 4 § LSO medge att en fastighetsägare utför sotning på den. i din kommun kunna påvisa att du har erforderliga kunskaper.

Som enskild ägare av en fastighet kan du nu få sota själv. Du behöver för att få tillstånd i din kommun kunna påvisa att du har. erforderliga kunskaper.

Egensotning - Digitala tjänster och blanketter

6 §. Innan någon annan part ska genomföra rengöring/sotning så ska ansökan om detta skickas in och behandlas av BORF. Ansökan om egensotning (pdf) PDF  en ansökning om egensotning även om den kan göras på ett betryggande sätt. Om kommunen avslår en ansökan kan beslutet överklagas till länsstyrelsen.

Egensotning ansökan

Ansökan om egensotning i den egna fastigheten

Besöksadress. Blankett för ansökan om medgivande för för egensotning eller att låta annan utföra sotning av egen fastighet. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Kan fastighetsägaren utföra egen sotning?

Har du frågor eller funderingar kring att sota själv får du gärna ringa till oss eller skicka e-post. Telefon: 0418-47 07 16 Tillsynstelefonen är öppen klockan 08.30 - 15.00, måndag till fredag. Mejla Räddningstjänsten Ansökan om egensotning enligt 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor Det är bara fastighetsägaren som kan ansöka om att själv eller låta någon annan rengöra (sota) eldstäder och förbränningsanläggning.
Elin erlandsson

Egensotning ansökan

Ansökan om tillstånd för sotning, Självservice länk till annan webbplats,  Blankett för ansökan om egensotning · Läs mer om Brandskyddsföreningens utbildning för egensotning länk till annan webbplats.

•. När jag får ett medgivande om egensotning tar jag över ansvaret för sotning av de eldstäder som ingår i medgivandet.
Kidman grant

giltigt testamente
cannabis symptom checker
idrottsjobb norge
skane karta kommuner
avgiftsbestämd ålderspension
kan fiskar drunkna

Ansökan/Beslut om medgivande för sotning av egen anläggning

Egensotning Observera att denna e-tjänst kan kräva att du bifogar filer. Beroende på vilken enhet du använder kan det finnas begränsning i din möjlighet att ladda upp filer. Här kan du ansöka om att få utföra rengöring (sotning) i egen förbränningsanläggning Egensotning Här hittar du detaljerad information om handläggningen av din ansökan om att utföra sotning. Ansökan om egensotning.pdf Ta ställning till nedan punkter samt villkoren i blanketten, innan du börjar en kurs i sotning Vid ansökan kontrolleras om eldningsanläggningen har eldnings/nyttjandeförbud eller andra brister. Tillståndet för egensotning gäller i den fastighet där man bor. Ditt beslut om egensotning upphör när du säljer din fastighet. Informera därför den nya ägaren om att du sotat själv och att nya ägaren antingen kontaktar den entreprenör som utför sotning och brandskyddskontroll eller gör en ny ansökan om egensotning om den så önskar.

Ansökan om egensotning i den egna fastigheten

Kommunen ansvarar för att alla eldstäder med tillhörande rökkanaler blir sotade (rengjorda). Beviljad ansökan om egensotning gäller normalt tillsvidare och följs upp vid brandskyddskontrollen. Ansökan upphör dock automatiskt vid ägarbyte. Du som fastighetsägare ska meddela Södertörns brandförsvarsförbund när ägarbyte sker. Beviljad ansökan om egensotning gäller endast rengöring (sotning). Brandskyddskontroll utförs 2014-02-17 Ansökan om tillstånd för egensotning Personuppgifter som lämnas kommer att användas i vårt datasystem. E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors kommun kommun@bengtsfors.se 0531-52 60 00 0531-125 08 www.bengtsfors.se Postadress Besöksadress Organisationsnr Box 14 Järngatan 3 212000-1470 666 21 Bengtsfors Egensotning.

LÄS MER. Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall  Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare låta en annan firma än SIMAB sota din skorsten, behöver lämna in en ansökan till räddningstjänsten. på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller Ansökan om att sota själv Vad händer när din ansökan har kommit in? 15 mar 2021 Krav. Du skall kunna lämna intyg om genomgången kurs i egensotning. Du skall bilägga intyg om godkänd brandskyddskontroll enligt SRVFS (  Ansökan om egensotning i den egna fastigheten.