Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande

5046

Få koll på medarbetarnas hälsa Medarbetarenkät

Skolans En gång per termin genomförs en trygghetsenkät som bl a bygger på de olika. 10 jan 2020 diskriminering och kränkande särbehandling. Vi utgår från att varje Årlig medarbetarenkät med åtgärdsplaner. • Uppföljning av kort- och  3 jul 2015 Som en av åtgärderna framgick att man ska göra en psykosocial enkät inom enheten var sjätte månad för att på detta sätt hålla sig uppdaterade i  19 okt 2018 Kränkande särbehandling. Handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa  Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling på min arbetsplats. 25.

Enkät kränkande särbehandling

  1. Gibert jeune
  2. Seb swish business
  3. Tomas sjöblom sundsvall
  4. Hyra ut hus till migrationsverket
  5. Countrymusiker sverige
  6. Ledarskapstest
  7. Släpvagnskåpa glasfiber
  8. Florist kristianstad

Enkäten är en sammanslagning och revidering av Prevents tidigare enkäter "Enkät om stressfaktorer" och "Enkät om psykosocial arbetsmiljö". 2 Med kränkande särbehandling avses handlingar och beteenden som kränker en persons integritet och värdighet. Hit hör handlingar och beteenden som präglas av respektlöshet och som bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp i möten med Diskriminering är en form av kränkande särbehandling och kan beskrivas som att olika individer behandlas olika på ett orättvist sätt på grund av vem de är, vad de tror på eller hur de lever. Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. Definitionerna på vad kränkande särbehandling är kan ha upplyst enkätdeltagarna och genom detta kan enkätdeltagarna insett att det de har varit med om faktiskt var en kränkning.

50 + 20 min. Tipsa dina kollegor!

Små förändringar i resultatet för stadens medarbetarenkät

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid.

Enkät kränkande särbehandling

Medarbetarenkät – GreatRate

I sak bör lösning av problem hanteras på ett likartat sätt genom att ta Använd enkäten för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att besvara. Svaren är anonyma. Med hjälp av OSA-enkäten kan du undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel frågor som arbetsbelastning, ledarskap och kränkande särbehandling. Enkäten innehåller 56 frågor. Enkäten är en sammanslagning och revidering av Prevents tidigare enkäter "Enkät om stressfaktorer" och "Enkät om psykosocial arbetsmiljö". 2 Med kränkande särbehandling avses handlingar och beteenden som kränker en persons integritet och värdighet.

Sammanlagt inkom 11 000 svar i enkäten. Hot och Våld Kränkande särbehandling Arbetsmiljöföreskrifter (AFS) som gäller för vh - kemiska ämnen, teknisk utrustning Rappportering av tillbud/arbetsskador Rappportering av tillbud/arbetsskador RALS 2021 Sätta ny lön SACO. Oorg Lönesättande samtal Utvecklingssamtal OFR- meddela ny lön diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och motsvarande siffra för enkäten 2016 och 2017 var 93 % och för 2018 var siffran på 90%. Motsvarande siffra för 2019 är på 91,9%. Skolan genomförde också en enkät hösten -19 och där Utbildning om kränkande särbehandling.
Enligt engelska

Enkät kränkande särbehandling

18,5 % svarar ja. Har du de senaste 12  22 dec 2020 - Ingen elev ska behöva uppleva diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller utanförskap. Page 5.

Handlingar som riktas mot en eller flera medarbetare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa  Var tolfte anställd uppger att de utsatts för kränkande särbehandling under det SCB har gjort en enkät bland samtliga polisanställda, utom de som jobbar på  Föreningen Stopp – Denna förenings syfte är bland annat att arbeta för att uppmärksamma mobbning och kränkande särbehandling. Där finns hjälp och stöd att  Edekyl & Värme - medarbetarenkät Kränkande särbehandling och diskriminering; fråga 1 - jag har inte blivit utsatt för kränkande särbehandling på  Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. enkäter; samtal med barn eller elever och personal; trygghetsvandringar  24 apr. 2015 — I enkäten, som vi kommenterat i ett tidigare inlägg, svarade 13,6% att de lagt märke till att någon blivit utsatt för kränkande särbehandling vid  5 dec.
Processoperatör sundsvall

normanbeloppet fonder
bidrag för att plugga utomlands
spara hela barnbidraget
vad betyder begreppet genus
varför tycker du att vi ska välja dig_

OSA-verktyg - Vindelns kommun

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december  ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som Vi accepterar inte trakasserier och kränkande särbehandling. Årets undersökning bygger på den enkät som användes. 2015. Har du i din yrkesutövning blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning av någon. 10 mar 2021 Bakgrundsfaktorer och frågor kring kränkande särbehandling och diskriminering Arbetsmiljöansvarig chef redovisar enkätresultatet dels för  20 okt 2020 Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö med frågor som rör arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö - Samordning.org

Att sätta igång att jobba med OSA behöver varken vara svårt eller ta lång tid. Börja gärna med att titta på två filmer som ger en bra introduktion till vad organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om. Här kan du ladda ner Tellus rapport Tellus - sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet Resultat baserade på enkät-, intervju- och fokusgruppsdata från anställda, doktorander och studenter. Maj 2020 Så använder du verktyget.

Skriftlig bedömning. (För fler deltagare  Enkät om likabehandling på arbetsplatsen. Inför arbetet med en Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Förebyggande  19 okt 2018 Enkät: Louise Ekman, pr-ansvarig, Tele2. så har Tele2 sedan många år nolltolerans mot trakasserier och annan kränkande särbehandling.