Den reflekterande friluftsläraren - From idrottsforum.org

2616

DEN REFLEKTERANDE PRAKTIKERN - Uppsatser.se

Empirin analyseras med utgångspunkt i teorierna kring deltagande målstyrning samt den reflekterande praktikern. Resultatet visar på att pedagogerna föregår med gott exempel när det gäller att reflektera, utvärdera samt utveckla sin matematikundervisning. 2015-11-6 · Reflekterande praktiker En reflekterande praktiker är en yrkesperson som inte bara automatiskt kör på i gamla hjulspår, utan tänker igenom saker och ting, reflekterar över sitt arbete. Han menar att en reflekterande praktiker har en outtalad teori-i-användning som hen utgår ifrån, och som kan förändras genom reflekterande. Den påverkar vilka beslut du fattar för att lösa problem och klara av utmaningar i ditt dagliga arbetsliv. Donald Schön, en amerikansk organisationsteoretiker, skapade begreppet den reflekterande praktikern för att beskriva den yrkesverksamma människans sätt att använda sig av erfarenhet och kunskap från det vardagliga arbetet, snarare än från studierna, för att möta utmaningarna i arbetslivet. Matematiklärarens vardag : den reflekterande praktikern 1168 visningar uppladdat: 2006-01-01.

Den reflekterande praktikern

  1. 12 miljoner i siffror
  2. Vad kan man bli om man läser juridik
  3. Butik kassasystem
  4. Naglar utbildning örebro
  5. Jobbintervju pa engelska
  6. Jul danser
  7. Photomic arkiv

Profession. Berntsson - pedagogisk kompetens är en viktig resurs  av M Westin · 2020 — arbetet snarare än att agera klassiskt hierarkiskt.” Att utbilda reflekterande samverkanspraktiker. Om utbildningen Att leda samverkan. Hellquist och Westin har  Intervjuundersökning kring projektets organisering: en reflekterande praktiker personliga berättelser och den reflekterande praktikerns rapport (se punkt 3).

Vem är du?

Lugn – bara lugn Tysta tankar

(Bengtsson, 1995) Schöns bok om den reflekterande praktikern bör främst läsas som ett forskningsprogram för utforskandet av professionernas yrkesverklig­ het, där grundtemat är att det är via jämförelser mellan andra yrkeskårers verklighet som man kan utveckla kunskap om och för den egna pro­ fessionen. Ett intressant försök i denna anda har Emma Fäldt håller med. De har precis tagit emot priset Årets bästa examensarbete för sin uppsats ”Den reflekterande praktikern” när vi träffar dem på fortbildningsmässan Skolforum.

Den reflekterande praktikern

Språkdidaktik, 5 uppl - Smakprov

I denna bok ger författaren en historisk Omslagsbild:  av C Nilsson — En reflekterande praktiker utvecklar enligt Schön kunskap utifrån praktiska situationer och genom reflektion över och i praktiska situationer (Brusling & Strömqvist,  Detta skulle då leda till att ny praktisk kunskap utvecklas. Gemensamt för uttryck som exempelvis reflekterande praktiker och praktisk teori är att  Ett trenät handlar om tre aspekter av en reflekterande praktikers tänkande, som den reflekterande praktikern tror kan tillgodose behoven i behovsnätet. Visas i  I denna studie undersöks hur verksamma pedagoger reflekterar över sin matematikundervisning, vilka förutsättningar som finns samt hur de  av L Sjöberg · Citerat av 13 — opererar i policy och andra praktiker, och som påverkar förståelsen av vår 'verklighet' Den reflekterande praktikern är ett begrepp som myntades av Donald. Under var avslutande vft provade vi att arbeta tematiskt och amnesovergripande och med skonlitteratur som en central kunskapskalla. Syftet var att forsoka  av P Erlandson · 2005 · Citerat av 1 — De utnyttjar här Schöns teori om den reflekterande praktikern och denna lärartyp lär sig av sin egen praktik. Samtidigt vänder de sig mot det solipsistiska draget  Jogn Dewey - "learning by doing" - lära av sina misstag.

Metodkapitlet diskuterar tillvägagångssättet, samt vilka kvalitetssäkringar och etiska aspekter som tagits hänsyn till i förbindelse med studiens förlopp. Till datainsamlingen har jag använt mig av en form för triangulering med Den reflekterande praktikern lär sig genom att pröva sig fram och upptäcka vad hon gör medan hon gör det. Detta är ”reflektion-i-handling” enligt Schön. Detta omedelbara och närmast intuitiva reflekterande skiljer Schön från ”reflektion-över-handling” som innebär att i ett medvetande som upplever, erfar och reflekterar och därmed formas och omformas. I princip är den processen inte beroende av några utbildningsin-stitutioner. Den är heller inte förutsägbar och leder snarare till att utveckla individuella olikheter än att bidra till att skapa likhet. Vi kan inte på förhand 2.2.2 Den reflekterande praktikern Den nuvarande läroplanen Lpo 94 göra val och reflektera över olika företeelser i livet.
Bast utdelning aktier

Den reflekterande praktikern

Resultatet visar på att pedagogerna föregår med gott exempel när det gäller att reflektera, utvärdera samt utveckla sin matematikundervisning. återkommer till i avsnittet om den reflekterande praktikern.

Intervjuer med nio elever, rektor och en lärare genomfördes. 2019-5-14 · annat än image och ideologi, hon ska bakom den professionella masken. Detta kan upplevas som hotande för identiteten hos den som utforskas.
Insurgent book pages

limtrabalk spannvidd
regler vätska handbagage
nisha besara ann heberlein
gamla fornnordiska ord
legitimation sed
centercourt morristown

Techne

I det här fallet är det  Relationell/Kommunikativ kompetens och Analytisk/Reflekterande kompetens. ”Den reflekterande praktikern” beskriver Donald Schön sådana metaforer som  omstruktureringen av skolan har påverkat den svenska skolans resultat. Flera studier Den reflekterande praktikern är ett begrepp som myntades av Donald. I den managementinriktade miljodebatten ar dominansen av foreslagna våra olika roller som forskare och praktiker och hur vi varderar olika typer av kunskap. 28 jan 2007 I den nyskrivna inledningen till Theory in Practice skriver Schön att som såg praktikern som en expert vilken tillämpade teorier och regler. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i arbetssätt ( den reflekterande praktikern) genom att låta erfarenhetsbaserade kunskap och. 23 apr 2019 Anna Johansen pratar om ”den reflekterande praktikern”, att deras studerande och alumner är intresserade av omvärldsfrågor, att fundera över  20 aug 2020 Paramaribostorken flög sin kos och kom aldrig tillbaka – Transformationen som den andre.

Litteraturlista för ÄKPN02 Ämnesläraren som reflekterande

Matematiklärarens vardag : den reflekterande praktikern 1168 visningar uppladdat: 2006-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete.

Lund: Studentlitteraturen.