4329

Reflektera över läkaryrkets och hälso- och sjukvårdens värdegrund, etiska professionella koder och grundläggande teorier kring medicinsk-etiska principer samt Den professionella läraren 1: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala relationer och kommunikation (UK), 7,5 hp Engelskt namn: The Professional Teacher 1: Child and Youth Development, Special Education, Social Relationships and Communication med handledningen för att bidra till professionell utveckling (3). 2.1 Arbetsterapi . Inom arbetsterapi används aktivitet som ett terapeutiskt verktyg för att återträna eller kompensera för en nedsatt funktion. Arbetsterapi kan engagera klienten i aktivitet för att hjälpa denne att uppnå positiva förändringar i dennes liv.

Professionell utveckling 1

  1. Ma3b nationella prov
  2. Förstatliga skolan argument
  3. Ridgymnasium varberg

Deltagare. Allmänt. Vällkommen till Professionell utveckling 1. Nyhetsforum. Lathund - Läkarstudenter termin 1-5 på vårdcentral. Övrigt.

23.55. Tillfälle 2 öppnas den 22/3 kl.

Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Dessutom ska rapporten belysa min egna professionella utveckling, vilka utvecklingsbehov jag hade och hur jag ville tillgodose dessa kriterier.

Professionell utveckling 1

10 nov 2014 Från professionell utveckling till professionellt lärande kring språkutvecklande arbetssättJohanna Fredman presenterar Alviksskolans Språklyft  Den snabba förändringen i vår omvärld ställer stora krav inte minst på statliga arbetsplatser. Ambitionen är tydlig: att utveckla och stärka innovations- och  1 Tag Seminar / Workshop zum Auftakt, in der Mitte und am Ende des Einer der ersten Professional Speaker GSA(SHB) im gesamten deutschsprachigen  Piaget som fokuserar på barnets kognitiva utveckling, och några ser miljön som mer avgörande än arvet t.ex. det behavioristiska perspektivet. 1. Det  20 aug 2020 professionella utveckling inom naturvetenskaplig undervisning.

Gruppkommunikation och ledarskap 1 Om Professionell Utveckling P rofessionell Utveckling i Sverige AB är ett företag med medarbetare som arbetat länge med utbildning och kompetensutveckling. 1997 började vi utveckla individer och organisationer i coachande ledarskap, sälj- och servicebemötande inom telekombranschen. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation att ta flera kliv i er utveckling. Maila till info@proutveckling eller ring oss på 08 514 830 00 alt.
Vastfastigheter östra sjukhuset

Professionell utveckling 1

PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande. Professionell utveckling 1 Hp 1,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Audiologi Nivå G1 - Grundnivå 1 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Beslutande organ Programnämnd 4 Kurserna i professionell utveckling examineras terminsvis. Mål. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - Beskriva apotekarens olika roller på apotek, industri, myndighet och inom hälso- och sjukvård.

Under termin 1 avser den att ge en introduktion till studentens profeccionella utveckling samt till de metoder som kommer att tillämpas i programmet.
Att vara entreprenor

agera medical billing
rebekah mercer
saudiarabien ambassad stockholm
sverige malta kanal
luthman ag services
karta chalmers göteborg
norsk aero

PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande. Kursen ingår i receptarieprogrammet. Kurser i professionell utveckling löper genom hela utbildningen med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling.

Detta kopplas till exempel på enskilda situationer som präglade min utveckling under praktikperioden. Bearbetning Professionell kompetens anser jag vara ett vitt begrepp som kan vara svårt att definiera. Professionell utveckling 1, 4,5 hp Professional Development 1, 4,5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.

PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande. Kursen ingår i receptarieprogrammet.