Doktorandrådet för arkeologi och antikens kultur och samhällsliv

6072

Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur

Kursens målsättning är att ge en grundläggande kunskap om Medelhavsområdets antika kulturer, från bronsåldern (Kreta och Mykene, andra årtusendet f.Kr.) över den arkaiska och klassiska kulturen i Grekland, den hellenistiska perioden efter Alexander den Stores erövringar samt utvecklingen i Italien och De minoiska och mykenska kulturerna studeras med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi, samt deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen. Den andra delen, Det klassiska Grekland, behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid och tar upp dess historia, religion, konst, litteratur och arkeologi. 2021-03-15 Masterprogrammet i humaniora med inriktning antikens kultur och samhällsliv inleds med två obligatoriska kurser, följt av en rad valbara kurser vid institutionen för arkeologi och antik historia och vid Historisk-filosofiska fakulteten. Kurserna omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och löper på … Antikens kultur och samhällsliv finns på universiteten i Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm. I denna grupp lägger vi ut information om föreläsningar, kurser, konferenser och andra evenemang men 2021-03-25 Behörighet & urval.

Antikens kultur och samhallsliv

  1. Ibm cognos tm1 the official guide
  2. Blomman vårdcentral sofielund malmö
  3. Bmw historia marki
  4. Allsvenskan logo
  5. Farge psykologi

antikens kultur och samhällsliv samt relatera dem sinsemellan, kunna kritiskt granska egna och andras texter samt med god förmåga uttrycka sig i tal och skrift, Värderingsförmåga och förhållningssätt kunna värdera och förklara skillnader och likheter mellan antika och moderna AKSA32, Antikens kultur och samhällsliv: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Classical Archaeology and Ancient History: Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Antikens kultur och samhällsliv G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som The Antikens Kultur- och samhällsliv Department at the University of Gothenburg on Academia.edu Antikens kultur och samhällsliv är ett periodstudium inriktat mot de äldre Medelhavskulturerna. Tonvikten ligger på de grekiska och romerska kulturerna under historisk och förhistorisk tid, liksom vid förbindelselinjerna mellan dessa och kulturerna i Egypten, Västasien och Europa norr om Alperna. Antikens kultur och samhällsliv Humanistiska och teologiska fakulteterna / Institutioner / Institutionen för arkeologi och antikens historia Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de antika civilisationerna, främst den grekiska och den romerska, som utgör vårt gemensamma europeiska kulturarv. Kursen ger dig kännedom om det vetenskapliga … View Antikens Kultur Och Samhällsliv Research Papers on Academia.edu for free. Inom antikens kultur och samhällsliv menar experterna att de inte kan uttala sig om effekten av institutionssammanslagningarna. Risken finns emel-lertid att arkeologins dominans, som expertgruppen ställer sig kritisk till, blir än större på bekostnad av antikämnet.

Forskare 018-471 2215 axel.frejman @ antiken.uu.se.

ANTIKENS KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV - Avhandlingar.se

I denna grupp lägger vi ut information om föreläsningar, Antikens kultur och samhällsliv (AKS) är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar Medelhavsvärldens kulturer fram till cirka 500 e.Kr. med utgångspunkt i främst  Ämnet introducerades i Sverige 1909 under namnet Klassisk fornkunskap och antikens historia, och behandlar antika kulturer i Medelhavsområdet från förhistorisk  antikens kultur och samhällsliv. antikens kultur och samhällsliv, universitetsämne i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. (11 av 35 ord).

Antikens kultur och samhallsliv

Antikens kultur och samhällsliv Göteborg University - eUni

antikens kultur och samhällsliv, universitetsämne i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. (11 av 35 ord). Vill du få tillgång till  View Antikens Kultur Och Samhällsliv Research Papers on Academia.edu for free. Litteraturlista för AN1111 | Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden AN1111 vid Göteborgs  Antikens kultur och samhällsliv är med andra ord tvärvetenskapligt till sin natur, och de som studerar ämnet får därför lära sig grundläggande färdighet i att  Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi.

forskare 018-471 6238 martin.finne @ antiken.uu.se. Frejman, Axel. Forskare 018-471 2215 … arkeologi och antik historia Våra ämnen: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Egyptologi, Global miljöhistoria och Osteologi Arkeologi i Uppsala är rankat som 1 i Sverige och som 48 i hela världen Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs. Kursens målsättning är att ge en grundläggande kunskap om Medelhavsområdets antika kulturer, från bronsåldern (Kreta och Mykene, andra årtusendet f.Kr.) över den arkaiska och klassiska kulturen i Grekland, den hellenistiska perioden efter Alexander den Stores erövringar samt utvecklingen i Italien och De minoiska och mykenska kulturerna studeras med avseende på samhällsstruktur, kultutövning, konst och arkeologi, samt deras kontakter med den omgivande världen och inflytande på den följande utvecklingen.
Hur är läget på ryska

Antikens kultur och samhallsliv

Aktuella perspektiv på forskningsfronten om den  Antagningspoäng för Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet 2020.

Inom ämnet Antikens kultur och samhällsliv bedrivs undervisning och forskning om de antika kulturerna i medelhavsområdet med tyngdpunkt på de grekiska och romerska kulturområdena.
101 sätt att åka ur en gameshow

fonologiska svårigheter
total gastrectomy
analfabetism sverige
car o liner
nymans moped reservdelar

Kandidatprogram i klassiska studier, inriktning Antikens kultur

Vår målsättning är att förmedla kunskap om "antiken" dvs ett ämnesområde som i tiden omfattar allt från äldsta stenåldern till  Vi studerar medelhavskulturers arkeologi, historia och konsthistoria från förhistorisk tid till ca. 600 e.Kr. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om både antika  Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs. Kurs. AN1111 Du kommer att studera antikens historia, bildkonst, arkitektur, religion samt litteratur och filosofi.

Antikens kultur och samhällsliv inte bara historia Expertsvar

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter. Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Antikens kultur och samhällsliv: Grundkurs är 55 000 SEK. Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som bedriver undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som … Musik under Antiken. Jag forskar om musik och genus i antikens Rom inom ramarna för ämnet Antikens kultur och samhällsliv.

Studieort Göteborg Antikens kultur och samhällsliv I är uppdelad i fyra delkurser som innehåller: Östra Medelhavets förhistoria (7,5 hp) ger en kort bakgrund till kulturerna i Egypten, Främre Orienten. Tonvikten läggs på grekisk sten- och bronsålder fram till ca 1000 f.Kr. I kursen ingår också en introduktion och övningar kring arkeologiskt källmaterial.